Amenajari

Unde dorește UE să ajungă în ceea ce privește energia verde

Schimbarea  climatică  și  provocarea  de  a  dezvolta  o  economie  circulară  funcțională  au  fost definite  drept  prioritățile  anilor  următori  pentru  atingerea  obiectivului  de  transformare  al Europei, până în 2050, într-un continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră.

În Suedia, în zona Kalmar, autoritățile locale și companiile energetice colaborează pentru a încerca să transforme regiunea într-o zonă care nu va mai utiliza deloc combustibil fosil, până în anul 2030.

Acest lucru va asigura și dezvoltarea sustenabilă, creând în același timp noi locuri de muncă. Printre acțiunile întreprinse se numără autobuzele care funcționează în proporție de 100 % cu energie regenerabilă, inițiativele de utilizare în comun a autovehiculelor (unele dintre acestea folosesc deja mașini electrice), producerea de combustibil din deșeurile alimentare și obținerea de energie de la centralele solare și eoliene.

Dacă etapa actuală, cunoscută sub denumirea Industry 4.0 este cea a digitalizării industriei, cea care  va  urma,  etapa  Industry  5.0  va  fi  cea  a  decarbonizării,  unde  guvernele  împreună  cu  toți actorii cheie vor trebui să asigure baza legală corectă, astfel încât tranziția spre economia verde să se producă lin și să fie percepută mai degrabă o oportunitate pentru dezvoltare și reinventare decât o provocare.

Pactul Ecologic European reprezintă foaia de parcurs și catalizatorul menit să încurajeze trecerea la o economie curată, fiind astfel propuse programe semnificative de finanțare publică pentru a sprijini cercetarea, inovarea, infrastructura și, printre altele, schimbarea modelelor de afaceri. Cu toate  acestea,  nici  tranziția,  nici  recuperarea  economică  nu  vor  fi  realizate  fără  mobilizarea finanțelor private pentru a reduce decalajul. În acest parcurs, va fi important de urmărit crearea unui cadru favorabil prin care să se asigure că toate sectoarele vor beneficia de tranziția durabilă, iar companiile – de asistență și îndrumare.

Pentru a veni în sprijinul companiilor care reprezintă o parte esențială a economiei și a lanțului valoric și, prin urmare, dețin un rol important în aplicarea obiectivelor de sustenabilitate, UE a dezvoltat  diverse  instrumente  pentru  stimularea  și  finanțarea  tranziției  verzi.

În  acest  context, este  important  de  menționat  că  32%  din  fondurile  prevăzute  în  Cadrul  Financiar  Multianual (2021-2027)  și  37%  din  fondurile  Mecanismului  pentru  redresare  și  reziliență  vor  fi  alocate pentru proiecte de tranziție durabilă, eficiență energetică, transport verde și economie curată, iar Strategia de finanțare durabilă a UE va pune un puternic accent pe rolul instituțiilor financiare de accelerare  a  tranziției  către  sustenabilitate.

În  plus,  prin  Planul  de  investiții  pentru  Europa durabilă  se  propune  mobilizarea  investițiilor  publice  și  deblocarea  fondurilor  private  prin instrumente  asociate,  cum  ar  fi:  programul  InvestEU,  Mecanismul  pentru  tranziție  justă  și fondurile pentru inovare și modernizare.

Obiectivul bugetar principal al UE fiind de a mobiliza cel  puțin  un  trilion  de  euro  din  investițiile  legate  de  durabilitate  în  următorul  deceniu,  unde Banca Europeană de Investiții va juca un rol vital.

Găsirea unor soluții sustenabile pentru combaterea schimbărilor climatice necesită noi cercetări și descoperiri științifice.

„Orizont 2020”, cel mai mare program de cercetare și inovare care a fost instituit vreodată la nivelul UE, beneficiază de o finanțare de aproape 80 de miliarde EUR, pe perioada 2014-2020, având scopul de a-i ajuta pe cercetători și pe inovatori să dezvolte idei, care ar putea fi aplicate în practică.

O mare parte a acestei finanțări (cel puțin 35 %) va fi direcționată către proiectele privitoare la climă.

Sursa: soluții energetice

 

populare.ro

Soluții și idei pentru grădină și casă, oferite de experți din diferite domenii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *