Grădină

Pactul pentru polenizatori. Peste un milion de persoane au cerut UE măsuri pentru o agricultură prietenoasă cu albinele

“Pactul pentru polenizatori” este o inițiativă adoptată ce adresează declinul alarmant al insectelor polenizatoare sălbatice în Europa.

Cetățenii au solicitat din ce în ce mai mult să se întreprindă acțiuni decisive împotriva pierderii polenizatorilor, inclusiv prin recenta inițiativă cetățenească europeană de succes intitulată „Salvați albinele și fermierii”.

Inițiativa reînnoită stabilește acțiunile care trebuie întreprinse de UE și de statele membre pentru a inversa declinul polenizatorilor până în 2030, întrucât, în prezent, o specie de albine, fluturi și sirfide din trei este pe cale de dispariție în UE.

Inițiativa revizuită privind polenizatorii stabilește obiective pentru 2030 și acțiuni conexe în cadrul a trei priorități:

  • îmbunătățirea conservării polenizatorilor și discutarea cauzelor declinului acestora,
  • îmbunătățirea cunoștințelor privind acest declin și, în cele din urmă,
  • promovarea cooperării și planificării strategice.

Context

Polenizatorii sunt o parte integrantă a unor ecosisteme sănătoase. Fără aceștia, populațiile multor specii de plante ar scădea și, în cele din urmă, ar dispărea, împreună cu organismele care depind de ele, ceea ce ar avea grave implicații ecologice, sociale și economice.

Având în vedere că aproximativ 80 % din speciile cultivate și din plantele cu flori sălbatice depind de polenizarea animalelor, pierderea polenizatorilor este una dintre cele mai mari amenințări la adresa naturii, a bunăstării umane și a securității alimentare în UE, deoarece compromite durabilitatea producției agricole pe termen lung.

Contextul geopolitic actual a intensificat și mai mult necesitatea de a consolida reziliența sistemului nostru alimentar, inclusiv prin protejarea și refacerea habitatelor insectelor polenizatoare.

Inițiativa se bazează pe consultări aprofundate cu părțile interesate și pe feedbackul instituțional din partea Parlamentului European, a Consiliului, a Comitetului Regiunilor și a Curții de Conturi Europene. Aceasta este, de asemenea, în concordanță cu Cadrul global privind biodiversitatea de la Kunming-Montréal, recent adoptat, care include un obiectiv global de reducere a riscului pe care îl reprezintă pesticidele cu cel puțin 50 % până în 2030.
Cum scăpăm de viespi și muște, fără să afectăm albinele

Securitatea alimentară și reziliența ecosistemelor: Comisia stimulează acțiunile privind polenizatorii.

Cetățenii au solicitat din ce în ce mai mult să se întreprindă acțiuni decisive împotriva pierderii polenizatorilor, inclusiv prin recenta inițiativă cetățenească europeană de succes intitulată „Salvați albinele și fermierii”.

Inițiativa reînnoită stabilește acțiunile care trebuie întreprinse de UE și de statele membre pentru a inversa declinul polenizatorilor până în 2030, întrucât, în prezent, o specie de albine, fluturi și sirfide din trei este pe cale de dispariție în UE.

Aceasta completează propunerea Comisiei de lege privind refacerea naturii din iunie 2022 și reprezintă o parte esențială a Strategiei privind biodiversitatea pentru 2030, a Strategiei „De la fermă la consumator” și a Pactului verde european.

Inversarea declinului polenizatorilor până în 2030

Inițiativa revizuită privind polenizatorii stabilește obiective pentru 2030 și acțiuni conexe în cadrul a trei priorități: Prima constă în îmbunătățirea conservării polenizatorilor și abordarea cauzelor declinului acestora. Pentru aceasta, vor fi necesare următoarele acțiuni:

  • mai bună conservare a speciilor și a habitatelor: astfel, Comisia va finaliza planurile de conservare pentru speciile polenizatoare amenințate, va identifica polenizatorii tipici habitatelor protejate în temeiul Directivei privind habitatele pe care statele membre ar trebui să îi protejeze și, împreună cu statele membre, va pregăti un plan pentru o rețea de coridoare ecologice pentru polenizatori, numite „Buzz Lines”;
  • refacerea habitatelor din peisajele agricole – în special printr-o mai mare susținere a agriculturii favorabile polenizatorilor în cadrul politicii agricole comune;
  • atenuarea impactului utilizării pesticidelor asupra polenizatorilor – de exemplu, prin cerințe legale de punere în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor sau prin metode de testare suplimentare pentru stabilirea toxicității pesticidelor pentru polenizatori, inclusiv a efectelor subletale și cronice. Întrucât utilizarea excesivă a pesticidelor este un factor determinant al pierderii polenizatorilor, va fi esențială reducerea riscului și a utilizării pesticidelor în conformitate cu propunerea Comisiei privind o utilizare sustenabilă a pesticidelor;
  • îmbunătățirea habitatelor de polenizatori în zonele urbane;
  • combaterea impactului schimbărilor climatice, al speciilor alogene invazive și al altor amenințări, cum ar fi biocidele sau poluarea luminoasă, asupra polenizatorilor.
  • Inițiativa se va concentra, de asemenea, pe îmbunătățirea cunoștințelor privind declinul polenizatorilor, cauzele și consecințele acestuia. Printre acțiuni se numără instituirea unui sistem cuprinzător de monitorizare, sprijinirea cercetării și a evaluării, de exemplu prin cartografierea principalelor zone de polenizare până în 2025, precum și acțiuni specifice de promovare a consolidării capacităților și a diseminării cunoștințelor.

O ultimă prioritate constă în mobilizarea societății și promovarea planificării strategice și a cooperării. Comisia va sprijini statele membre să elaboreze strategii naționale privind polenizatorii. Comisia și statele membre vor ajuta, de asemenea, cetățenii și întreprinderile să acționeze, de exemplu prin sensibilizarea publicului și prin sprijinirea științei cetățenești.

Listă de plante ornamentale care atrag insecte benefice în grădină

Etapele următoare

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să aprobe noile acțiuni și să participe activ la implementarea lor, în strânsă cooperare cu toate părțile interesate relevante.

Noile acțiuni vor completa viitoarele planuri naționale de refacere (în temeiul propunerii de lege privind refacerea naturii), în cadrul cărora statele membre vor identifica măsurile care trebuie luate pentru realizarea obiectivului obligatoriu din punct de vedere juridic de inversare a declinului populațiilor de polenizatori până în 2030.

În cursul acestui an, Comisia va răspunde inițiativei cetățenești „Salvați albinele și fermierii!” printr-o comunicare specifică.

Site dedicat protectiei albinelor 

populare.ro

Soluții și idei pentru grădină și casă, oferite de experți din diferite domenii.