eroziune

Grădină

Aproape 70 % din solurile UE sunt în prezent nesănătoase, iar stratul superior fertil dispare rapid

Solurile sănătoase și datele îmbunătățite oferă oportunități suplimentare de venit pentru fermieri și gestionarii de terenuri, care pot fi recompensați pentru agricultura carbonului, pot primi plăți pentru servicii ecosistemice sau pentru creșterea valorii solurilor sănătoase și a alimentelor produse pe acestea.

Read More